Uskomusten syvistä vesistä nousee aarteita

Notes from Future on ratkaisujen kalastusretki

Kun uskomukset muuttuvat
myös tulokset muuttuvat

Notes from Future on kahden vahvan sparrausammattilaisen organisaatioille kehittämä metodi muutosvaihtoehtojen oivaltamiseen.

Uskallamme ennustaa, että Notes from Future tarjoaa enemmän kuin ennalta osaamme tavoitella. Se tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja vahvaksi pohjaksi johdon päätöksenteolle. Rohkeus avointa lopputulosta kohtaan on tuottoisin asenne, jolla prosessiin voi lähteä.

Uskomukset ja ennakkokäsitykset määrittävät sen, mitä pidämme mahdollisena. Kaiken sen mitä kuulemme, näemme ja kuvittelemme. Sama asia voidaan tulkita lukuisin eri tavoin. Juuri tässä on Notes from Futuren ydin.

Valitun aiheen ympärille rakentuu tiivis prosessi, jossa kaikkien osallistujien näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Pureudumme uskomuksiin tietoisesti ja luomme näin yhdessä uusia ratkaisuja.

Menestysratkaisut syntyvät uudella ajattelulla. Siksi Notes from Future.

Tervetuloa mukaan!

Tuija Tähtinen & Ilmo Kolehmainen