Käyttöalueet

Tapasimme ennen pilotointia noin 40 kehityshaluista organisaatiota eri toimialoilta. Notes from Futuren potentiaalista kertonee se, että keskustelukumppanimme ideoivat metodille käyttökohteita, joita emme itse olisi osanneet nimetä.

Sovelluskohteita on varmasti loputtomasti. On kuitenkin välttämätöntä, että aiheeksi valitaan jokin hyvin konkreettinen asia. Notes from Futuren tavoitteena ei voi olla yleinen kehittäminen. On oltava asia, jota kohtaan jokaisella osallistujilla on aito intressi.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • Lainsäädäntöprosessin käynnistys
 • Järjestön tulevaisuus
 • Fuusio
 • Biotalouden sisältö ja sen toimeenpano
 • Uudet markkinat ja niiden valtaaminen
 • Biotalouden vauhdittaminen
 • Road-show ja verkostoitumistapahtumat
 • Viennin edistämisen uudet toimintamallit
 • Sisäiset politiikat: esim. työaika, läsnäolo, etätyö
 • Johtamisen uudistaminen
 • Strategiaprosessien käynnistys
 • Innovaatiotoiminnan suunnan hakeminen