Prosessin kuvaus

Notes from Future osallistujat voivat olla organisaation eri sektoreilta – tai täysin eri organisaatioistakin, mutta kaikilla tulee olla intressi käsiteltävään asiaan. Mukana on siis niin monta erilaista näkökulmaa kuin on osallistujiakin.

Prosessi alkaa perusoletusten luotaamisella. Eteneminen on tehokasta ja rivakkaa. Notes from Future työkalut valitaan asiakkaan tilanteen mukaan.

Keskeisinä metodeina Notes from Future hyödyntää toisilta oppimista sekä innovatiivisen ja integroivan ajattelun taitoja.

Metodi ja tulokset dokumentoidaan asiakkaalle.

Notes from Future kokemus

Asianajaja Vesa Hiltunen lähetti meille kirjeen Notes from Future kokemuksestaan:

Olen 50 -luvun lopulla syntynyt, monessa liemessä uitettu liikejuristi Kouvolasta. Työtehtäviini keskeisesti kuuluu osallistuminen pk -yritysten hallitustyöskentelyyn, parhaillaankin olen noin 20 erilaisen yhtiön hallituksessa.

Osallistuin joulukuussa Pajupojat Oy:n liikeidean jalostamisen tiimoilta järjestettyyn suunnittelupäivään, jota toteutettiin Notes from Future – toimintakonseptilla.

Myönnän suhtautuneeni ennakkoluuloisesti valittua suunnittelutapaa kohtaan. Olin väärässä: täysin uudenlaista ajattelua, ansaintalogiikkaa ja liikeideaa työstettäessä; täysin eri aloilta koottu työpaja kykeni, ammattitaitoisesti ja innostuneesti johdettuna jäsentämään ja kehittämään Pajupojat Oy:n liikeideaa uudenlaisella tavalla.

Uskon, että toteutettu suunnitteluprosessi merkittävästi helpottaa yhtiön hallituksen strategiatyötä.